20 czerwca br. w Warszawie odbył się Wielki Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii. W ramach tej Olimpiady uczniowie zdobywają kompetencje przyszłości takie jak: inteligencja społeczna, biegłość w rozwiązywaniu problemów,  zdolność przetwarzania dużej ilości informacji czy współpraca przy realizacji własnych projektów społecznych. Uczestnicy Olimpiady nie tylko walczą o prestiżowy tytuł Srebrnego czy Złotego Wilka wręczany za najlepsze projekty w regionie i kraju, ale przede wszystkim zyskują ogromne doświadczenie w pracy projektowej potwierdzone Międzynarodowym Certyfikatem Zarządzania.

Monika Bernacka, Patrycja Bubakiewicz, Marlena Kondracka, Adrianna Krawczyk, Marta Racis i Bartosz Jeryn to sześcioro uczniów z kl. III H,  którzy przez 5 miesięcy w ramach Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”, realizowali wyjątkowy projekt społeczny „KidSport”.

Program skierowany był do uczniów trzecich klas suwalskich szkół podstawowych i miał na celu poszerzanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania oraz zalet aktywności fizycznej.

W projekcie wzięło udział ponad 850 dzieci z ośmiu szkół podstawowych w Suwałkach. Uczestniczyli oni w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez członków zespołu projektowego przy wsparciu piłkarzy Suwalskiego Klubu Sportowego Wigry Suwałki.

Wielki finał projektu miał miejsce 7 maja br. na boisku piłkarskim przy stadionie lekkoatletycznym w Suwałkach. Tego dnia 10-osobowe zespoły z każdej szkoły miały okazję zmierzyć się z piłkarzami Wigry Suwałki. Na uczestników imprezy sportowej czekały również inne atrakcje mobilizujące do aktywności fizycznej m.in. warsztaty Zumby prowadzone przez Lidię Kulik, dmuchana zjeżdżalnia udostępniona przez Bajkowo, gry i zabawy prowadzone przez wolontariuszki z Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, a także liczne sportowe konkursy z nagrodami.

Znakomicie zrealizowane przedsięwzięcie okazało się najlepszym projektem społecznym w województwie podlaskim i zostało wyróżnione tytułem „Srebrnego Wilka”.

Na podstawie wyników Olimpiady Zwolnieni z Teorii tworzony jest Ogólnopolski Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości. W roku szkolnym 2017/2018 ponad 8 000 uczniów szkół średnich zainicjowało swoje projekty. W efekcie w całej Polsce zrealizowanych zostało około 300 projektów społecznych. Tytuł „Szkoła Kompetencji Przyszłości” otrzymało 140 szkół średnich w Polsce, których uczniowie najlepiej poradzili sobie z zarządzaniem projektem społecznym. Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach uplasował się na 80 miejscu w tym rankingu.