Okres nauki: 5 lat

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Technik rachunkowości to atrakcyjny zawód z wielkimi tradycjami, który stwarza szerokie możliwości zatrudnienia w biurach rachunkowych, firmach i jednostkach finansów publicznych.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Zawód technik rachunkowości powinny wybrać osoby, które:

 • posiadają umiejętności organizatorskie,
 • wykazują się samodzielnością i odpowiedzialnością,
 • są komunikatywne i łatwo nawiązują kontakty.

Czego uczy się technik rachunkowości?

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • prowadzenia rachunkowość firm i instytucji,
 • dokonywania rozliczeń finansowych,
 • przeprowadzania kontroli dokumentów księgowych oraz poprawiania błędów księgowych w dokumentach i na kontach księgowych,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • sporządzania dokumentów księgowych i płacowych,
 • rozliczania deklaracji skarbowych i ZUS,
 • obsługi programów wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej,
 • wykonywania czynności planistycznych i analitycznych,
 • języka obcego zawodowego.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik rachunkowości?

 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Praktyczna nauka zawodu

Odbędziesz 8 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych firmach i instytucjach.

 I co dalej…?

 Technik rachunkowości może podejmować pracę m.in. w księgowości jako  pracownik kadrowo-płacowy w:

 • biurach rachunkowych,
 • jednostkach finansów publicznych,
 • przedsiębiorstwach,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

 Studia?

 Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich na wydziałach ekonomicznych wszystkich uczelni w Polsce,  na przykład:

 • wydział Humanistyczno-Ekonomiczny PWSZ w Suwałkach (finanse i rachunkowość, ekonomia,)
 • wydział Nauk Ekonomicznych - Uniwersytet Warszawski (finanse i rachunkowość, bankowość, statystyka i ekonometria)
 • wydział Nauk Ekonomicznych - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (finanse i rachunkowość, ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie)
 • wydział Ekonomii i Zarządzania - Uniwersytet w Białymstoku (ekonomia, zarządzanie, międzynarodowe stosunki gospodarcze)

Okres nauki: 3 lata

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Kucharz to zawód idealny dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne. To pewny i dobrze płatny zawód poszukiwany na polskim i zagranicznym rynku pracy.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Zawód kucharza powinny wybrać osoby, które są:

 • zainteresowane sztuką kulinarną,
 • kreatywne i operatywne w działaniu,
 • zainteresowane odkrywaniem nowych smaków,
 • mają wyobraźnię i zmysł estetyczny,
 • lubią pracować w zespole,
 • zainteresowane pracą w renomowanych restauracjach w Polsce i za granicą.

Czego uczy się kucharz?

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • przygotowania różnorodnych dań, deserów i napojów,
 • stosowania nowoczesnych technik i metod produkcji potraw,
 • komponowania nowych potraw,
 • oceny jakości surowców spożywczych,
 • układania menu imprez okolicznościowych,
 • planowania i organizacji produkcji gastronomicznej,
 • bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie kucharz?

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

I co dalej…?

Kucharz może podejmować pracę w:

 • restauracjach i hotelach,
 • stołówkach, barach szybkiej obsługi, punktach gastronomicznych,
 • sanatoriach, domach wczasowych,
 • na statkach i wycieczkowcach
 • firmach cateringowych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia uzyskując kwalifikację HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
Po ukończeniu Branżowej Szkoły II stopnia może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz przystąpić do egzaminu maturalnego.

Okres nauki: 3 lata

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Cukiernik to zawód idealny dla osób pasjonujących się tworzeniem słodyczy. To dobrze płatny zawód poszukiwany na polskim i zagranicznym rynku pracy.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Zawód cukiernika powinny wybrać osoby, które są:

 • zainteresowane tworzeniem i dekorowaniem słodkich wypieków,
 • kreatywne i operatywne w działaniu,
 • zainteresowane odkrywaniem nowych smaków,
 • mają wyobraźnię i zmysł estetyczny,
 • lubią pracować w zespole.

Czego uczy się cukiernik?

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • produkcji wyrobów cukierniczych – ciast, lodów, czekolad,
 • projektowania i artystycznego dekorowania wyrobów cukierniczych,
 • sporządzania półproduktów cukierniczych takich jak masy, pulpy, glasaże
 • zasad prawidłowego przechowywania surowców i gotowych produktów cukierniczych
 • bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie cukiernik?

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

I co dalej…?

Cukiernik może podejmować pracę w:

 • ciastkarniach, cukierniach, piekarniach,
 • restauracjach,
 • hotelach,
 • lodziarniach,
 • firmach produkujących czekoladę oraz słodycze,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia uzyskując kwalifikację SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.
Po ukończeniu Branżowej Szkoły II stopnia może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik technologii żywności oraz przystąpić do egzaminu maturalnego.

Okres nauki: 5 lat

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny zawód dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne i poznawać tajniki sztuki kulinarnej oraz  chcących zdobyć dobrze płatny i poszukiwany na rynku pracy zawód.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Zawód technik żywienia i usług gastronomicznych powinny wybrać osoby, które są:

 • zainteresowane pracą w renomowanych restauracjach w Polsce i za granicą,
 • kreatywne i operatywne w działaniu,
 • interesują się nowoczesnymi trendami w żywieniu,
 • mają wyobraźnię i zmysł estetyczny,
 • chcą awansować i  rozwijać się,
 • lubią pracować w zespole.

Czego uczy się technik żywienia i usług gastronomicznych?

 W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów,
 • stosowania receptur gastronomicznych,
 • układania i oceny jadłospisów,
 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,
 • stosowania technik nakrywania stołu,
 • współpracy w zespole,
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych,
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
 • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw,
 • przechowywania i utrwalania żywności,
 • języka obcego zawodowego.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych?

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Praktyczna nauka zawodu

Odbędziesz 8 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych zakładach gastronomicznych w Polsce lub w krajach UE w ramach projektu Erasmus+

I co dalej…?

Technik żywienia i usług gastronomicznych może podejmować pracę m.in. jako szef kuchni, manager zakładu gastronomicznego, doradca w zakresie prawidłowego żywienia, organizator imprez okolicznościowych, organizator usług cateringowych w::

 • restauracjach, kawiarniach i barach szybkiej obsługi,
 • zakładach gastronomicznych,
 • pensjonatach, domach wczasowych,
 • stołówkach szkolnych, szpitalnych i sanatoryjnych,
 • firmach cateringowych,
 • zakładach produkcji produktów i półproduktów spożywczych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.

Studia?

Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: technologia żywności, dietetyka, żywienie człowieka i nauki konsumenckie, nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii, hotelarstwo i turystyka, organizacja i zarządzanie w gastronomii na różnych uczelniach:

 • Technologia Żywności i Żywienia Człowieka -  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dietetyka - Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Organizacja i Zarządzanie w Gastronomii w Akademii Gastronomicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
 • Wyższej Szkole Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie