Branżowa Szkoła I stopnia - Absolwenci gimnazjum - okres nauki: 3 lata

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Kucharz to zawód idealny dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne. To pewny i dobrze płatny zawód poszukiwany na polskim i zagranicznym rynku pracy.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Zawód kucharza powinny wybrać osoby, które są:

 • zainteresowane sztuką kulinarną,
 • kreatywne i operatywne w działaniu,
 • zainteresowane odkrywaniem nowych smaków,
 • mają wyobraźnię i zmysł estetyczny,
 • lubią pracować w zespole,
 • zainteresowane pracą w renomowanych restauracjach w Polsce i za granicą.

Czego uczy się kucharz?

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
 • stosowania właściwych technik i metod produkcji potraw,
 • oceny jakości żywności,
 • właściwego doboru parametrów przechowywania żywności,
 • obsługi sprzętu gastronomicznego,
 • dobierania zastawy stołowej do serwowanych dań,
 • języka obcego zawodowego.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie kucharz?

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

I co dalej…?

Kucharz może podejmować pracę w:

 • restauracjach, barach i kawiarniach,
 • hotelach, pensjonatach i ośrodkach wypoczynkowych,
 • stołówkach szkolnych, przedszkolnych, szpitalnych i sanatoryjnych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą

Kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia uzyskując kwalifikację HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
Po ukończeniu Branżowej Szkoły II stopnia może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz przystąpić do egzaminu maturalnego.

Branżowa Szkoła I stopnia - Absolwenci gimnazjum - okres nauki: 3 lata

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Cukiernik to zawód idealny dla osób pasjonujących się tworzeniem słodyczy. To dobrze płatny zawód poszukiwany na polskim i zagranicznym rynku pracy.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Zawód cukiernika powinny wybrać osoby, które są:

 • zainteresowane tworzeniem i dekorowaniem słodkich wypieków,
 • kreatywne i operatywne w działaniu,
 • zainteresowane odkrywaniem nowych smaków,
 • mają wyobraźnię i zmysł estetyczny,
 • lubią pracować w zespole.

Czego uczy się cukiernik?

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • produkcji wyrobów cukierniczych – ciast, lodów, czekolad,
 • projektowania i artystycznego dekorowania wyrobów cukierniczych,
 • właściwego przechowywania słodyczy,
 • wykorzystywania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych,
 • języka obcego zawodowego.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie cukiernik?

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

I co dalej…?

Cukiernik może podejmować pracę w:

 • cukierniach
 • lodziarniach
 • piekarniach
 • prowadzić własną działalność gospodarczą

Kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia uzyskując kwalifikację SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.
Po ukończeniu Branżowej Szkoły II stopnia może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik technologii żywności oraz przystąpić do egzaminu maturalnego.

Absolwenci szkoły podstawowej - okres nauki: 5 lat

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny zawód dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne i poznawać tajniki sztuki kulinarnej oraz  chcących zdobyć dobrze płatny i poszukiwany na rynku pracy zawód.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Zawód technik żywienia i usług gastronomicznych powinny wybrać osoby, które są:

 • zainteresowane pracą w renomowanych restauracjach w Polsce i za granicą,
 • kreatywne i operatywne w działaniu,
 • interesują się nowoczesnymi trendami w żywieniu,
 • mają wyobraźnię i zmysł estetyczny,
 • chcą awansować i  rozwijać się,
 • lubią pracować w zespole.

Czego uczy się technik żywienia i usług gastronomicznych?

 W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów,
 • stosowania receptur gastronomicznych,
 • układania i oceny jadłospisów,
 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,
 • stosowania technik nakrywania stołu,
 • współpracy w zespole,
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych,
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
 • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw,
 • przechowywania i utrwalania żywności,
 • języka obcego zawodowego.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych?

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Praktyczna nauka zawodu

Odbędziesz 8 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych zakładach gastronomicznych w Polsce i krajach UE w ramach projektu Erasmus+

I co dalej…?

Technik żywienia i usług gastronomicznych może podejmować pracę m.in. jako szef kuchni, manager zakładu gastronomicznego, doradca w zakresie prawidłowego żywienia, organizator imprez okolicznościowych, organizator usług cateringowych w::

 • restauracjach, kawiarniach i barach szybkiej obsługi,
 • zakładach gastronomicznych,
 • pensjonatach, domach wczasowych,
 • stołówkach szkolnych, szpitalnych i sanatoryjnych,
 • firmach cateringowych,
 • zakładach produkcji produktów i półproduktów spożywczych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.

Studia?

Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: technologia żywności, dietetyka, żywienie człowieka i nauki konsumenckie, nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii, hotelarstwo i turystyka, organizacja i zarządzanie w gastronomii na różnych uczelniach:

 • Technologia Żywności i Żywienia Człowieka -  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dietetyka - Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Organizacja i Zarządzanie w Gastronomii w Akademii Gastronomicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
 • Wyższej Szkole Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie

Absolwenci szkoły podstawowej - okres nauki: 5 lat

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego czekolada rozpływa się w ustach lub czym różni się masło od margaryny i dlaczego chleb ma rumianą skórkę? To zawód dla Ciebie! Technik technologii żywności to zawód, dzięki któremu dowiesz się także wielu innych ciekawych rzeczy na temat żywności oraz jej wytwarzania.
To zawód z przyszłością!

Kto powinien wybrać ten zawód?

Zawód technik technologii żywności powinny wybrać osoby, które:

 • interesują się zdrowym odżywianiem oraz wytwarzaniem żywności wysokiej jakości,
 • są kreatywne i operatywne w działaniu,
 • mają wyobraźnię i zmysł estetyczny,
 • lubią pracować w zespole,
 • mają poczucie odpowiedzialności.

Czego uczy się technik technologii żywności?

 W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • wytwarzania efektownych wyrobów cukierniczych,
 • opracowywania receptur żywnościowych,
 • nowoczesnych i tradycyjnych technik i technologii produkcji żywności,
 • planowania i nadzorowania procesów produkcji żywności,
 • kontrolowania jakości żywności na każdym etapie jej produkcji,
 • prowadzenia badań i prób przy wdrażaniu nowych artykułów spożywczych,
 • języka obcego zawodowego.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik technologii żywności

 • SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
 • SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Praktyczna nauka zawodu

Odbędziesz 8 tygodniową  praktykę zawodową w cukierniach i zakładach przemysłu spożywczego 

 I co dalej…?

 Technik technologii żywności może podejmować pracę m.in. jako technik technolog żywności, laborant w:

 • w laboratoriach przemysłu spożywczego,
 • na stanowiskach pracy związanych z analizą i produkcją żywności,
 • w zakładach gastronomicznych,
 • w przedsiębiorstwach zajmującym się przetwórstwem, produkcją lub dystrybucją produktów spożywczych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

 Studia?

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, ocena i analiza żywności lub kierunkach pokrewnych np.:

 • na Wydziale Technologii Żywności i Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • na Wydziale  Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości