W ostatnich dniach października odbyły się szkolne eliminacje do ogólnopolskich olimpiad - Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie. Oba konkursy to ważne sprawdziany wiedzy dla uczniów kształcących się w zawodach technik technologii żywności i technik żywienia i usług gastronomicznych. Cieszy nas fakt, że młodzież chętnie podjęła się trudu pogłębiania wiedzy zawodowej i będzie miała możliwość wzięcia udziału w kolejnych etapach olimpiad.

Do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu zakwalifikowała się Natalia Stankiewicz i Marianna Miller z klasy IIIż a także Cyprian Okrągły z 3ck.

W okręgowym etapie Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie reprezentować szkołę będą: Joanna Nalbach, Natalia Stankiewicz z klasy IIIż a także Zuzanna Chomicz i Wiktoria Wasilewska z klasy IVHTŻ.

Gratulujemy uczennicom i życzymy powodzenia w kolejnych etapach.