9 listopada 2022r. 31 uczniów Technikum nr 4 w Suwałkach wzięło udział w zawodach I stopnia (szkolnych) XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. OWE jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Celem jej jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce, sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Tegoroczna edycja olimpiady przebiegała pod hasłem „W świecie rosnącej inflacji. Wymiar mikro- i makroekonomiczny”.

Zawody szkolne miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów: jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego olimpiady, zadania z podstaw ekonomii, 30 pytań testowych.