• technik ekonomista

  technik ekonomista

 • technik handlowiec

  technik handlowiec

 • technik technologii żywności

  technik technologii żywności

 • technik hotelarstwa

  technik hotelarstwa

 • technik obsługi turystycznej

  technik obsługi turystycznej

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

  technik żywienia i usług gastronomicznych

W dniu 17 listopada 2017r. uczniowie klas I i II uczący się w zawodach technik technologii żywności i technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w seminarium naukowym "Żywność w rolniczym handlu detalicznym". Seminarium zostało zorganizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach oraz Centrum Transferu Technologii.

W trakcie seminarium uczniowie mieli okazję wysłuchać cyklu wykładów min. "Podstawowe informacje o rolniczym handlu detalicznym (RHD)", "Wymagania sanitarno-weterynaryjne, jakość i znakowanie produktów spożywczych w RHD" oraz "Badania jakości żywności".

Podsumowaniem seminarium było zwiedzanie laboratoriów chemii spożywczej Centrum Transferu Technologii oraz laboratoriów Wydziału Politechnicznego a także możliwość obejrzenia pokazu badania składu chemicznego produktu żywnościowego. Wizyta w prawdziwym laboratorium pozwoliła uczniom poznać możliwość dokonywania badań za pomocą nowoczesnych, praktycznie bezobsługowych i dużo szybszych urządzeń analitycznych.

„Żywność w rolniczym handlu” przyciągnęła tłumy