22 listopada 2017r. odbył się w szkole pierwszy etap konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy". Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy. Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. 

Konkurs wzbudził duże zainteresowanie wśród młodzieży. Do etapu szkolnego przystąpiło 57 uczniów klas: 4e, 4h, 3e, 3h, 2tż oraz 1htż.

Nauczyciele przygotowujący młodzież do konkursu:
Katarzyna Barszczewska, Dorota Bezdziecka, Izabela Klahs - Malinowska, Agnieszka Kot, Edyta Sidor - Bryk.