Okres nauki: 5 lat

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Dynamiczny rozwój branży turystycznej powoduje wzrost zainteresowania na usługi turystyczne i hotelarskie oraz organizację czasu wolnego.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Zawód technik organizacji turystyki powinny wybrać osoby, które:

 • kochają podróże,
 • chcą poznać nowych, ciekawych ludzi, ich kulturę i zwyczaje,
 • są komunikatywne, operatywne i przedsiębiorcze,
 • posiadają umiejętności pracy w grupie,
 • posiadają  umiejętności organizacyjne.

Czego uczy się technik organizacji turystyki?

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • sporządzania programów, organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów,
 • planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych,
 • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego,
 • planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów,
 • prowadzenia informacji turystycznej,
 • opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych,
 • prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych,
 • języka obcego zawodowego,
 • prowadzenia własnej firmy.

 Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik organizacji turystyki?

 • HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
 • HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Praktyczna nauka zawodu

Odbędziesz 8 tygodniową  praktykę zawodową w biurach podróży, hotelach, biurach informacji turystycznej w Polsce lub w krajach UE w ramach projektu Erasmus+

 

 I co dalej…?

Technik organizacji turystyki może podejmować pracę m.in. jako specjalista do spraw turystyki, specjalista do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej, organizator  imprez, organizator kongresów i konferencji, pilot wycieczek, rezydent biura podróży, animator czasu wolnego, przewodnik turystyczny, pracownik informacji turystycznej w:

 • biurach podróży,
 • ośrodkach informacji turystycznej,
 • hotelach i innych obiektach noclegowych,
 • wydawnictwach opracowujących i publikujących przewodniki i albumy turystyczne,
 • instytucjach zajmujących się organizacją i promocją turystyki regionalnej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych.

Studia?

Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: turystyka i rekreacja, agroturystyka i hotelarstwo, gospodarka turystyczna, krajoznawstwo i turystyka historyczna, turystyka międzynarodowa  lub innych, na przykładowych uczelniach:.

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu 
 • Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Krakowie