Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Dynamiczny rozwój branży turystycznej powoduje wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego. Absolwenci kierunku technik obsługi turystycznej mają szerokie możliwości  zatrudnienia w sektorze usług turystycznych poczynając od biur podróży, agencji turystycznych, ośrodków informacji turystycznej, po organy administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki. Wykształcenie zdobyte na tym kierunku daje również podstawy do pracy w obiektach hotelowych.

Kto powinien wybrać ten kierunek?

 Kierunek technik obsługi turystycznej powinny wybrać osoby, które:

 • kochają podróże,
 • chcą poznać nowych, ciekawych ludzi
 • są komunikatywne, operatywne i przedsiębiorcze
 • posiadają  umiejętność podejmowania inicjatyw
 • posiadają  umiejętności organizacyjne i  negocjacyjne

Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej?

 W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • sporządzania programów, organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów
 • planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych
 • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego
 • planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów
 • prowadzenia informacji turystycznej
 • opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych
 • prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych
 • posługiwania się językiem angielskim w branży turystycznej

 Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń technikum ekonomicznego?

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie:

 • T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych  - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się na koniec klasy trzeciej
 • T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych - uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy czwartej

Uczeń odbywa również 8 tygodniową praktykę zawodową w biurach podróży, hotelach, biurach informacji turystycznej

Na jakich stanowiskach może być zatrudniony absolwent z tytułem technik obsługi turystycznej ?

Technik obsługi turystycznej może podejmować pracę m.in. jako specjalista do spraw turystyki, specjalista do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej, organizator  imprez, organizator kongresów i konferencji, rezydent biura podróży, animator czasu wolnego, pracownik informacji turystycznej w:

 • biurach podróży,
 • ośrodkach informacji turystycznej,
 • hotelach i domach wczasowych,
 • wydawnictwach opracowujących i publikujących przewodniki i albumy turystyczne,
 • organach administracji rządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki regionalnej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych.

Czy po ukończeniu szkoły mogę kontynuować naukę?

 Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: turystyka i rekreacja, agroturystyka i hotelarstwo, gospodarka turystyczna, krajoznawstwo i turystyka historyczna, turystyka międzynarodowa  lub innych, np.

 • Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie,
 • Gospodarka Turystyczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
 • Turystyka Międzynarodowa w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.