Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

 Technologia żywności to kierunek cieszący się coraz większą popularnością wynikającą z dbałości o zdrowy tryb życia. Absolwenci kierunku technik technologii żywności mają szerokie możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą oraz obrotem żywności.

Kto powinien wybrać ten kierunek?

 Kierunek technik technologii żywności powinni wybrać uczniowie, którzy:

 • zainteresowani są pracą w zakładach przemysłu spożywczego oraz zakładach dystrybucji i handlu artykułami spożywczymi
 • posiadają zdolności organizacyjne
 • mają poczucie odpowiedzialności
 • posiadają umiejętności podejmowania szybkich i trafnych decyzji
 • posiadają umiejętności kierowania zespołem

Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcący się w zawodzie technik technologii żywności?

 W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • obsługi nowoczesnych urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych
 • opracowywania receptur żywnościowych i wytwarzania produktów spożywczych
 • prowadzenia dokumentacji produkcji
 • organizacji pracy w zakładzie spożywczym
 • projektowania i nadzoru prawidłowego przebiegu produkcji wyrobów przemysłu spożywczego
 • kontroli jakości surowców i wyrobów gotowych
 • prowadzenia badań i prób przy wdrażaniu nowych artykułów spożywczych

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń ?

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie:

 • T. 16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
 • T. 4. Produkcja wyrobów cukierniczych - NOWOŚĆ
  lub
  T. 16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
 • T. 5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

Uczeń odbywa również 7 tygodniową praktykę zawodową w zakładzie przemysłu spożywczego 

Uczniowie kształcący się w kwalifikacji T.5. odbywają płatną  praktykę zawodową w renomowanym zakładzie przemysłu spożywczego w ramach patronatu.

Na jakich stanowiskach może być zatrudniony technik technologii żywności?

 Technik technologii żywności może podejmować pracę m.in. jako technik technolog żywności, laborant w:

 • w laboratoriach przemysłu spożywczego,
 • na stanowiskach pracy związanych z analizą i produkcją żywności,
 • w zakładach gastronomicznych,
 • w przedsiębiorstwach zajmującym się przetwórstwem, produkcją lub dystrybucją produktów spożywczych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

 Czy po ukończeniu szkoły mogę kontynuować naukę?

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na kontynuowanie nauki na studiach wyższych na kierunkach technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, ocena i analiza żywności lub kierunkach pokrewnych np.:

 • na Wydziale Technologii Żywności i Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • na Wydziale  Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu