Okres nauki: 5 lat

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego czekolada rozpływa się w ustach lub czym różni się masło od margaryny i dlaczego chleb ma rumianą skórkę? To zawód dla Ciebie! Technik technologii żywności to zawód, dzięki któremu dowiesz się także wielu innych ciekawych rzeczy na temat żywności oraz jej wytwarzania.
To zawód z przyszłością!

Kto powinien wybrać ten zawód?

Zawód technik technologii żywności powinny wybrać osoby, które:

 • interesują się zdrowym odżywianiem oraz wytwarzaniem żywności wysokiej jakości,
 • są kreatywne i operatywne w działaniu,
 • mają wyobraźnię i zmysł estetyczny,
 • lubią pracować w zespole,
 • mają poczucie odpowiedzialności.

Czego uczy się technik technologii żywności?

 W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • wytwarzania efektownych wyrobów cukierniczych,
 • opracowywania receptur żywnościowych,
 • nowoczesnych i tradycyjnych technik i technologii produkcji żywności,
 • planowania i nadzorowania procesów produkcji żywności,
 • kontrolowania jakości żywności na każdym etapie jej produkcji,
 • prowadzenia badań i prób przy wdrażaniu nowych artykułów spożywczych,
 • języka obcego zawodowego.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik technologii żywności

 • SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
 • SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Praktyczna nauka zawodu

Odbędziesz 8 tygodniową  praktykę zawodową w cukierniach i zakładach przemysłu spożywczego 

 I co dalej…?

 Technik technologii żywności może podejmować pracę m.in. jako technik technolog żywności, laborant w:

 • w laboratoriach przemysłu spożywczego,
 • na stanowiskach pracy związanych z analizą i produkcją żywności,
 • w zakładach gastronomicznych,
 • w przedsiębiorstwach zajmującym się przetwórstwem, produkcją lub dystrybucją produktów spożywczych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

 Studia?

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, ocena i analiza żywności lub kierunkach pokrewnych na przykładowych uczelniach:

 • Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu