Dlaczego warto wybrać kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych?

Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny kierunek dla osób lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dla których ważne jest co i jak jedzą. Rozwijający się prężnie przemysł turystyczny – powstawanie hoteli, restauracji, lokali gastronomicznych – oraz moda na „zdrową kuchnię” stwarzają duże możliwości rozwoju i czynią ten kierunek bardzo atrakcyjnym na polskim rynku pracy.

Kto powinien wybrać ten kierunek?

Kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych powinny wybrać osoby, które:

zainteresowane są pracą w renomowanych restauracjach w Polsce i zagranicą

 • są kreatywne i pomysłowe
 • cenią zdrową kuchnię
 • interesują się nowoczesnymi trendami w żywieniu
 • chcą awansować i  rozwijać się
 • lubią pracować w zespole

Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcąc się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych?

 W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów
 • stosowania receptur gastronomicznych
 • układania i oceny jadłospisów
 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych
 • stosowania technik nakrywania stołu
 • współpracy w zespole
 • komunikacji interpersonalnej
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji
 • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw
 • przechowywania i utrwalania żywności

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń ?

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie:

 • T.6. Sporządzanie potraw i napojów - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się na koniec klasy trzeciej
 • T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy czwartej

Uczeń odbywa również 4 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych hotelach

 Na jakich stanowiskach może być zatrudniony technik żywienia i usług gastronomicznych?

Technik żywienia i usług gastronomicznych może podejmować pracę m.in. jako szef kuchni, manager zakładu gastronomicznego, doradca w zakresie prawidłowego żywienia, organizator imprez okolicznościowych, organizator usług cateringowych w:

 • restauracjach, kawiarniach i barach szybkiej obsługi, restauracjach na statkach i promach
 • zakładach gastronomicznych w pensjonatach, domach wczasowych,
 • stołówkach szkolnych, szpitalnych i sanatoryjnych,
 • firmach cateringowych,
 • zakładach produkcji produktów i półproduktów spożywczych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych

Czy po ukończeniu szkoły mogę kontynuować naukę?

 Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: technologia żywności, dietetyka, żywienie człowieka i nauki konsumenckie, nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii, hotelarstwo i turystyka, organizacja i zarządzanie w gastronomii na różnych uczelniach:

 • Technologia Żywności i Żywienia Człowieka -  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dietetyka - Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Organizacja i Zarządzanie w Gastronomii w Akademii Gastronomicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Wyższej Szkole Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie.