• technik ekonomista

  technik ekonomista

 • technik handlowiec

  technik handlowiec

 • technik technologii żywności

  technik technologii żywności

 • technik hotelarstwa

  technik hotelarstwa

 • technik obsługi turystycznej

  technik obsługi turystycznej

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

  technik żywienia i usług gastronomicznych

10 stycznia 2018 r. ogłoszono wyniki XX Rankingu najlepszych liceów i techników PERSPEKTYWY, w którym Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 otrzymało honorowy tytuł „Brązowej Szkoły 2018” zajmując 7 miejsce w województwie podlaskim i 237 w kraju spośród 1744 techników.

Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych i przewodniczących komitetów głównych olimpiad ustaliła pozycje szkół na podstawie następujących kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).