Uczniowie mieszkający na terenie Miasta Suwałki, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Wniosek należy złożyć w terminie do 15 września 2017 r. u pedagoga szkolnego (pokój nr 15 budynek główny).

Szczegółowe informacje o kryteriach przyznania stypendium znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego