SZKOLNY HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
w sesji czerwiec-lipiec 2018

CZĘŚĆ PISEMNA

 

Data/godzina

Zawód/kwalifikacja

Liczba uczniów

Sala

19 czerwca 2018 r. (wtorek)
godz. 10,00

Technik handlowiec

A.18

9

Sala gimnastyczna

Technik ekonomista

A.35

23

Technik hotelarstwa

T.11

12

Technik żywienia i usług gastronomicznych

T.06

15

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Data

Godzina

Zawód/kwalifikacja

Liczba uczniów

Sala

26 czerwca 2018 r. (wtorek)

8,00

 

Technik handlowiec

A.18

6

19

12,00

Technik handlowiec

A.18

6

19

26 czerwca 2018 r. (wtorek)

9,00

Technik hotelarstwa

T.11

12

29

13,00

Technik żywienia i usług gastronomicznych
T.15

9

30

26 czerwca 2018 r. (wtorek)

8,00

Technik żywienia i usług gastronomicznych
T.06

6

26

12,00

Technik żywienia i usług gastronomicznych
T.06

5

26

27 czerwca 2018 r. (środa)

8,00

Technik żywienia i usług gastronomicznych
T.06

5

26

28 czerwca 2018 r. (czwartek)

9,00

Technik handlowiec
A.22

1

33

9,00

Technik ekonomista

A.35

12

34

Technik ekonomista

A.35

11

35