Część humanistyczna  - 18 kwietnia 2018 r. (środa)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – 9.00
 • z zakresu języka polskiego – 11.00

Część matematyczno – przyrodnicza - 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 9.00
 • z zakresu matematyki – godz. 11.00

Język obcy nowożytny - 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

 • na poziomie podstawowym – 9.00
 • na poziomie rozszerzonym – 11.00

 

W terminie dodatkowym

Część humanistyczna - 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – 9.00
 • z zakresu języka polskiego – 11.00

Część matematyczno – przyrodnicza - 5 czerwca 2018 r. (wtorek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 9.00
 • z zakresu matematyki – godz. 11.00

Język obcy nowożytny - 6 czerwca 2018 r. (środa)

 • na poziomie podstawowym – 9.00
 • na poziomie rozszerzonym – 11.00