• historia i wiedza o społeczeństwie - 60 min,

przedłużenie czasu dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulię (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej) - do 80 min, 

  • język polski – 90 min,

przedłużenie czasu dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulię (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej) - do 135 min 

  • przedmioty przyrodnicze – 60 min,

przedłużenie czasu dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulię (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej) - do 80 min, 

  • matematyka – 90 min,

przedłużenie czasu dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulię (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej) – do 135 min, 

  • język obcy nowożytny (poziom podstawowy) – 60 min,

przedłużenie czasu dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulię (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej) - do 80 min,

  • język obcy nowożytny (poziom rozszerzony) – 60 min,

przedłużenie czasu dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulię (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej) - do 90 min