Wpadam do Soplicowa jak w centrum polszczyzny;
Tam się człowiek napije, nadysze ojczyzny
!

Adam Mickiewicz Pan Tadeusz

Słowa Adama Mickiewicza z „Pana Tadeusza” stanowiły motto Konferencji naukowej, która odbyła się 6 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół nr 4. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Urzędu Miasta, 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej, Rady Rodziców z ZS nr 4, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 10, Zespołu Szkół Technicznych, VII Liceum Ogólnokształcącego i ZS nr 4.

Temat Wielkiej i Małej Ojczyzny podjął w wykładzie dr Maciej Ambrosiewicz, kierownik Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego w Starym Folwarku, który opowiedział o lokalnych bohaterach współczesnych Adamowi Mickiewiczowi. Kwestię nawiązań do naszego regionu w Panu Tadeuszu poruszył również w prelekcji nauczyciel historii z ZS nr 4 mgr Grzegorz Serafin; przedstawił też rys historyczny – zawierający wiele ciekawostek - dotyczący odzyskania niepodległości przez Suwalszczyznę. Zaprezentowane zostały także filmy o żołnierzach z 41. Suwalskiego Pułku Piechoty, bohaterach wojny polskobolszewickiej, których autorami są uczniowie klasy ITTO. Przedstawienie teatralne Biesiada w Soplicowie w wykonaniu uczniów naszej szkoły ukazało natomiast, jak ważną rolę w budowaniu tożsamości narodowej odgrywa Pan Tadeusz, podkreśliło też ponadczasowość epopei Adama Mickiewicza. Uroczystość zakończyła się degustacją potraw rodem z soplicowskiego jadłospisu w pracowni hotelarsko-gastronomicznej.