19 kwietnia w siedzibie  Oddziału  IPN  w  Białymstoku odbyło się   spotkanie  organizacyjne  z  uczestnikami  projektu "Śladami Bohaterów w walce o Niepodległą". Koordynator Pani M. Dzienis-Todorczuk przedstawiła nam główne założenia projektu. Mieliśmy również przyjemność wysłuchać wykładów  pt. Okupacja   niemiecka   na   Białostocczyźnie    1915-1919 wygłoszonego przez Pana Łukasza Faszczę i Piłsudski – życie i polityka. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie prezentacji dotyczącej odzyskania niepodległości w naszym regionie i zaprezentowanie jej na kolejnym spotkaniu. Warto wspomnieć, że uczestnicy projektu będą uczestniczyć w wyjeździe edukacyjnym na Litwę, Białoruś i Łotwę – śladami żołnierzy kontrofensywy niemeńskiej z 1920 roku.