• technik ekonomista

  technik ekonomista

 • technik handlowiec

  technik handlowiec

 • technik technologii żywności

  technik technologii żywności

 • technik hotelarstwa

  technik hotelarstwa

 • technik obsługi turystycznej

  technik obsługi turystycznej

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

  technik żywienia i usług gastronomicznych

19 kwietnia w siedzibie  Oddziału  IPN  w  Białymstoku odbyło się   spotkanie  organizacyjne  z  uczestnikami  projektu "Śladami Bohaterów w walce o Niepodległą". Koordynator Pani M. Dzienis-Todorczuk przedstawiła nam główne założenia projektu. Mieliśmy również przyjemność wysłuchać wykładów  pt. Okupacja   niemiecka   na   Białostocczyźnie    1915-1919 wygłoszonego przez Pana Łukasza Faszczę i Piłsudski – życie i polityka. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie prezentacji dotyczącej odzyskania niepodległości w naszym regionie i zaprezentowanie jej na kolejnym spotkaniu. Warto wspomnieć, że uczestnicy projektu będą uczestniczyć w wyjeździe edukacyjnym na Litwę, Białoruś i Łotwę – śladami żołnierzy kontrofensywy niemeńskiej z 1920 roku.