17 maja 2018 roku uczennice klasy 2TTO wzięły udział w rajdzie rowerowym do Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach - „Śladami Kamedułów”. Trasa rajdu nie była przypadkowa, bowiem nawiązuje do Zakonu Kamedułów, którzy założyli nasze miasto – Suwałki.

Zakon Kamedułów na Wigry sprowadził król Jan Kazimierz, który 6 stycznia 1667 r. podarował im w wieczyste użytkowanie wyspę i okoliczne ziemie. Mnisi z Włoch sprowadzili się nad Wigry rok później i właśnie w 2018 roku obchodzimy 350-lecie tych bardzo ważnych dla naszego regionu wydarzeń. To oni zapoczątkowali osadnictwo na tym obszarze, budowali zakłady przemysłowe, cegielnie, młyny, huty szkła, tartaki, papiernie i rudnie. Zyski czerpali również z rolnictwa, rybołówstwa, karczmarstwa, handlu i wyrębu lasów. W sumie założyli 51 wsi, 11 folwarków i jedno miasto – Suwałki.

Obecnie Klasztor Wigierski to obiekt turystyczny składający się z kompleksu 17 eremów (domków mnichów), Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z podziemnymi kryptami, Wieży Zegarowej, Domu Kanclerskiego, Domu Królewskiego, Domu Furtiana oraz Ogrodów Przyklasztornych.

Dziewczęta miały okazję zapoznać się z historią Zakonu Kamedułów oraz zabytkowego Kompleksu Poklasztornego. Odwiedziły również Muzeum Jana Pawła II, który w czerwcu 1999 r. odpoczywał w tym obiekcie.

Po uczcie dla ducha, była również pora na ucztę dla ciała – czyli ognisko z kiełbaskami zorganizowane w Poklasztornych Ogrodach.