Cztery uczennice z klas III gimnazjum od lutego do maja uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych przez III Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach w ramach programu „Zdolny Suwalczanin”

Celem zajęć było kształtowanie badawczego sposobu myślenia wśród młodzieży zainteresowanych chemią, planowanie i wykonywanie doświadczeń, posługiwanie się  odczynnikami i sprzętem laboratoryjnym.