Część pisemna - 21 sierpnia 2018 r. o godz. 9,00

Część ustna - 21 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00