Uczniowie klasy IIE oraz klasy IIHTŻ uczestniczyli w spotkaniu z kustoszem Archiwum Państwowego w Suwałkach z okazji 300-lecia Suwałk. Tym razem zaprezentowano historię klasztoru kamedulskiego, osoby związane z jego założeniem oraz regułę obowiązującą wśród zakonników.