Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) ustalam następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów gimnazjum i technikum w roku szkolnym 2018/2019:

2 listopada 2018 r.
2 maja 2019 r.
6 maja 2019 r.
7 maja 2019 r.
8 maja 2019 r.
19 czerwca 2019 r.

                                                                                                          Beata Iwona Muszyńska

                                                                                                                   Dyrektor
                                                                                                    Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach