Europejski Dzień Języków to międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.

Z tej okazji 28 września odbyła się w naszej szkole impreza językowa, w trakcie której wspólnie śpiewaliśmy w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, włoskim i hiszpańskim, tańczyliśmy tradycyjne tańce francuskie i rosyjskie, braliśmy udział w quizach i zabawach językowych. Dodatkowo każda klasa przygotowała stoisko, przebranie i plakat na temat wylosowanego wcześniej kraju europejskiego.

Uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem i pomysłowością. Wszyscy świetnie się bawili, a nagrodą dla zwycięskich klas III AG, II E, I TTO oraz II HTŻ jest wyjście na kręgle.