1 października 2018 roku odbyła się w naszej szkole debata uczniowska w ramach projektu „Szkoła Niepodległej” realizowanego pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy IIE oraz IIHTŻ i IIITŻ

Uczniowie podjęli kwestię „Wolność odzyskaliśmy dzięki ...?

W debacie bezpośrednio uczestniczyło 8 uczniów, którzy prowadzili dyskusję jakim bohaterom historycznym zawdzięczamy wolność i niepodległość. Młodzież zaprezentowała postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Paderewskiego , Aleksandry Szczerbińskiej i  Marii Konopnickiej.

Młodzież podczas debaty przedstawiła słuszne argumenty, iż patriotyzm przedstawionych postaci był godny naśladowania, i że każda z postaci wniosła znaczący wkład w budowanie naszej niepodległości. Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień publiczność zdecydowała, że mocniejszych argumentów użyła grupa przedstawiającej stanowisko - "Józef Piłsudski nie był jedynym ojcem niepodległości Polski".