• technik ekonomista

  technik ekonomista

 • technik handlowiec

  technik handlowiec

 • technik technologii żywności

  technik technologii żywności

 • technik hotelarstwa

  technik hotelarstwa

 • technik obsługi turystycznej

  technik obsługi turystycznej

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

  technik żywienia i usług gastronomicznych

1 października 2018 roku odbyła się w naszej szkole debata uczniowska w ramach projektu „Szkoła Niepodległej” realizowanego pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy IIE oraz IIHTŻ i IIITŻ

Uczniowie podjęli kwestię „Wolność odzyskaliśmy dzięki ...?

W debacie bezpośrednio uczestniczyło 8 uczniów, którzy prowadzili dyskusję jakim bohaterom historycznym zawdzięczamy wolność i niepodległość. Młodzież zaprezentowała postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Paderewskiego , Aleksandry Szczerbińskiej i  Marii Konopnickiej.

Młodzież podczas debaty przedstawiła słuszne argumenty, iż patriotyzm przedstawionych postaci był godny naśladowania, i że każda z postaci wniosła znaczący wkład w budowanie naszej niepodległości. Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień publiczność zdecydowała, że mocniejszych argumentów użyła grupa przedstawiającej stanowisko - "Józef Piłsudski nie był jedynym ojcem niepodległości Polski".