SZKOLNY HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
w sesji styczeń-luty 2019

 

 

CZĘŚĆ PISEMNA

 

Data/godzina

Zawód/kwalifikacja

Sala

10 stycznia 2019 r. (czwartek)
godz. 10,00

Technik żywienia i usług gastronomicznych

T.6

Sala gimnastyczna

10 stycznia 2019 r. (czwartek)
godz. 12,00

Technik handlowiec

A.22

Sala gimnastyczna

Technik ekonomista

A.36

Technik hotelarstwa

T.12

Technik żywienia i usług gastronomicznych

T.15

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Data/godzina

Zawód/kwalifikacja

Sala

9 stycznia 2019 r. (środa) godz. 13,00

Technik hotelarstwa

T.12

29

Technik żywienia i usług gastronomicznych

T.15

30

14 stycznia 2019 r. (poniedziałek)

godz. 9,00

Technik handlowiec

A.22

35

15 stycznia 2019 r. (wtorek)

godz. 12,00

Technik handlowiec

A.18

19

18 stycznia 2018 r. (piątek) godz. 9,00

Technik ekonomista

A.36

34

35