W piątek 26 października Karolina Karolak z klasy 3BG wzięła udział w IX Konkursie Wiedzy Ekologicznej organizowanym przez Białowieski Park Narodowy. Etap powiatowy tego konkursu odbył się w Muzeum Wigier w Starym Folwarku. Uczennica zmierzyła się z pytaniami dotyczącymi ekologii, ochrony przyrody, oraz gospodarki leśnej i turystyki na obszarach chronionych. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki, zwiedzili również Muzeum Wigier.