Rozpoczynają się zajęcia jezykowo-kulturowo-pedagogiczne, które przygotują uczestników projektu  do wyjazdu na staż zawodowy do Niemiec.Właśnie zaczynają się zajecia przygotowujące uczestników językowo. Już w najbliższą sobotę rozpoczynają się zajecia z jezyka angielskiego zawodowego w hotelarstwie i gastronomii oraz zajecia z języka niemieckiego z elementami kultury tego kraju. W zajeciach biorą udział wszyscy uczestnicy projektu łacznie z uczniami, którzy zakwalifikowali się na listę rezerwową. Zajęcia będą trwały od czerwca do września. Przed wyjazdem do Niemiec (wrzesień-październik) uczestnicy projektu odbędą warsztaty z pedagogiem dotyczące między innymi zachowań asertywnych, radzenia sobie i wspieranie innych w sytuacjach trudnych jak też olerancji wobec innej kultury i odmienności. Warsztaty z doradcą zawodowym będą dotyczyły takich tematów jak: motywacja do pracy, umiejętności a kompetencje oraz jak rozmawiać z pracodawcą.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.