23 listopada 2018 roku uczennice kształcące się w zawodzie technik obsługi turystycznej wraz z nauczycielkami Joanną Szczęsnowicz i Katarzyną Gref uczestniczyły w konferencji „Turystyka kulturowa na pograniczu polsko – litewskim, dobre praktyki, wyzwania i szanse dla lokalnej branży turystycznej” w ramach projektu „Sztuka i kultura w miastach pogranicza polsko – litewskiego jako atrakcja turystyczna” w ramach Programu współpracy Interreg V-A Litwa – Polska. Celem projektu jest zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego w turystce w Mariampolu i Suwałkach przez promowanie sztuki i kultury jako atrakcji turystycznej. Efektem działań projektowych partnerów z Polski i Litwy będzie między innymi utworzenie  transgranicznego szlaku dziedzictwa kulturowego Mariampol – Suwałki.

W ramach konferencji odbył się cykl wykładów dotyczących m.in. szlaków kulturowych w Polsce, obiektów z Suwałk i okolic, które są częścią planowanego szlaku kulturowego Mariampol – Suwałki oraz bardzo ciekawy panel dyskusyjny. Konferencja zakończyła się zwiedzaniem miejsc położonych na trasie „suwalskiej części” planowanego szlaku dziedzictwa kulturowego Mariampol – Suwałki.