Spośród 74 uczestników I etapu konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy" największą wiedzą z zakresu przepisów prawnej ochrony pracy, przepisów dotyczących bhp oraz legalności zatrudnienia wykazali się uczniowie klasy IIIE: Aleksandra Dermont i Mateusz Kropiewnicki.

Gratulujemy!