5 grudnia 2018 roku w Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbył się międzynarodowy konkurs pod nazwą „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w kulturze różnych narodów”. Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice klasy 4T kształcące się w zawodzie technik hotelarstwa. Zadania konkursowe polegały na wykonaniu świątecznego nakrycia stołu oraz prezentacji multimedialnej związanej z tematyką konkursu. Dziewczęta po konsultacjach z opiekunem – Katarzyną Gref, zdecydowały się zaprezentować tradycje świąteczne Szwecji. Jury konkursowe w składzie przedstawicieli różnych firm, w tym: z Sanatorium w Augustowie – Pani Renaty Doliwy – kierownika ds. sprzedaży i marketingu, z Kompleksu Hotelowego ”Logos” w Augustowie – Pani Cecylii Cieślukowskiej – kierownik ds. Sprzedaży oraz Państwa Bielawskich - właścicieli restauracji „Ogródka pod Jabłoniami” oceniło prace zespołów uczniowskich i przyznało naszej drużynie II miejsce.

GRATULACJE !!!