10 stycznia 2019 r. ogłoszono wyniki XXI Rankingu najlepszych liceów i techników PERSPEKTYWY 2019, w którym Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 otrzymało honorowy tytuł „Brązowej Szkoły 2019” zajmując 1 miejsce w Suwałkach, 7 w województwie podlaskim i 391 w kraju.

Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych i przewodniczących komitetów głównych olimpiad ustaliła pozycje szkół na podstawie następujących kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).