Zakończył się pierwszy rok realizacji projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”. W projekcie uczestniczyli uczniowie Technikum nr 4 w Suwałkach. Uczestnicy zdobyli nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami oraz mieli możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie możliwości kluczowych. W sumie zrealizowano 12 zadań. Umożliwiły one uczniom zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych nie ujętych w programach nauczania, ale pożądanych na rynku pracy. Największą popularnością cieszyły się kursy specjalistyczne: kurs barmański, kurs baristy oraz koło naukowe chemiczne i koło dekoracji stołów Uczniowie skorzystali również z dodatkowych zajęć m.in.: zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych, zajęć wyrównawczych z matematyki, języka polskiego, język angielskiego branżowego, warsztatów z kompetencji miękkich, warsztatów z kreatywności.