Edukacja młodzieży szkolnej w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości zapobiega wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uczy świadomości prawnej. Po drugie, edukacja prawna młodzieży może być skutecznym działaniem profilaktycznym. W młodości łatwiej jest wyrobić poczucie odpowiedzialności obywatelskiej oraz tak ukierunkować wybory młodego człowieka, by były one zgodne z prawem.

W ramach edukacji prawnej uczniowie klas pierwszych pogłębiali wiedzę z zakresu funkcjonowania sądownictwa podczas rozpraw w Sądzie Rejonowym w Suwałkach.