Uczniowie klas III AG i III BG wzięli udział w spotkaniu z panem Andrzejem Wysmołkiem - profesorem UW w Instytucie Fizyki Doświadczalnej, specjalistą w zakresie fizyki ciała stałego. Zajęcia pt. "Matematyka - język fizyki" odbyły się w ramach spotkań z cyklu „Kreatywna Fizyka".