Po sowiecko-niemieckim rozbiorze Polski we wrześniu 1939 roku masowe wywózki Polaków na Syberię były jednym z podstawowych instrumentów polityki okupacyjnej władz sowieckich. Miała ona dwa podstawowe cele: eksterminację polskich elit politycznych, intelektualnych i gospodarczych oraz czystki etniczne. Dokładnie takie same cele na ziemiach polskich realizował sojusznik Związku Sowieckiego – III Rzesza.

Prezes Suwalskiego Koła Związku Sybiraków w Suwałkach- Pan Henryk Kuczyński opowiedział młodzieży historię wywózki jego rodziny zawartej w publikacji „Syberyjski szlak”.