W dniu 10 czerwca 2019 r. klasy ekonomiczne wzięły udział w Dniu Księgowego. Były gry, konkursy i świetna zabawa!

Powstanie zawodu księgowego związane jest z rewolucją przemysłową, która miała miejsce w XIX w. W tym właśnie okresie zaczęto wydawać pierwsze publikacje poświęcone buchalterii – czyli obecnej księgowości, a na uczelniach handlowych rachunkowość stała się jednym z najważniejszych przedmiotów wykładowych. Zawód księgowego od tych lat zmieniał się, co było związane ze przemianą stosunków gospodarczych, a zwłaszcza z ogromnym postępem technologicznym, który dokonał się w XX w. Aby podkreślić rangę tego zawodu, już ponad 100 lat temu na ziemiach Królestwa Polskiego narodził się zwyczaj obchodzenia Dnia Księgowego.