Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustalam w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Dni wolne dla uczniów gimnazjum:

2 listopada 2017 r.

20 kwietnia 2018 r.

2,4,7,8 maja 2018 r.

1, 21 czerwca 2018 r.

Dni wolne dla uczniów technikum:

2 listopada 2017 r.

2,4,7,8 maja 2018 r.

1, 21 czerwca 2018 r.

 

Beata Iwona Muszyńska

Dyrektor szkoły