Od dnia 16 września 2019 r. następuje zmiana organizacji przerw międzylekcyjnych:
1) 8.00 – 8.45
2) 8.55 – 9.40
3) 9.50 – 10.35
4) 10.45 – 11.30
5) 11.45 – 12.30
6) 12.40 – 13.25
7) 13.30 – 14.15
8) 14.20 – 15.05
9) 15.10 – 15.55
                                             Beata Iwona Muszyńska
                                                 dyrektor szkoły