Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ustalam następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniom Technikum nr 4 w Suwałkach w roku szkolnym 2019/2020:

 

31 października 2019 r.

2 stycznia 2020 r.

3 stycznia 2020 r.

4 maja 2020 r.

5 maja 2020 r.

6 maja 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

24 czerwca 2020 r.

25 czerwca 2020 r.

 

                                                                                                                               Dyrektor

                                                                                                                Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach

                                                                                                                    Beata Iwona Muszyńska