Beata Iwona Muszyńska - Dyrektor szkoły

Mariola Wojewnik-Sielawa - Wicedyrektor

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2019/2020

 Lp.

Nazwisko i imię

Przedmiot

1

Barszczewska Katarzyna

przedmioty zawodowe

2

Bartczak Magdalena

biologia, chemia

 3

Bezdziecka Dorota

przedmioty zawodowe

 4

Bieryło Renata

wychowanie fizyczne

 5

Cieślukowska Wioletta

przedmioty zawodowe

 6

Cyran-Anusiewicz Joanna

rewalidacja

 7

Danowski Karol

wychowanie fizyczne

 8

Dąbrowska Inga

j. angielski

 9

Domoradzka Ewa

przedmioty zawodowe

 10

ks. Galicki Robert

religia

 11

Grabińska Elżbieta

j.polski, etyka, filozofia

 12

Gref Katarzyna

przedmioty zawodowe

 13

Harasimowicz Beata

wychowanie fizyczne

 14

Kalejta Mirosława

j.polski

 15

Karpiuk Eliza

wychowanie fizyczne

 16

Kęcki Waldemar

geografia

 17

Klahs-Malinowska Izabela

przedmioty zawodowe

 18

Kobus Marzenna

przedmioty zawodowe

 19

Kossa-Chrulska Lucyna

j.polski, informatyka

 20

Kościuch Renata

pedagog szkolny

 21

Kot Agnieszka

j.angielski, przedmioty zawodowe

 22

Lenkiewicz Urszula

przedmioty zawodowe

 23

Masalska Anna

matematyka

 24

Muszyńska Beata

informatyka

 25

Oszkinis Alicja

bibliotekarz

 26

Piesiewicz Bogusława

religia, EdB

 27

Poczobut Lucyna

przedmioty zawodowe

 28

Poczobut Marta

przedmioty zawodowe

 29

Pomian Danuta

j.francuski, j.angielski

 30

Romanowska Marzena

historia, wos, prawo, rewalidacja

 31

Rzatkiewicz Marta

j.angielski

 32

Serafin Grzegorz

historia, wos, historia i społeczeństwo, podstawy przędsiębiorczości

 33

Sidor-Bryk Edyta

historia, wos, przedmioty zawodowe

 34

Sienkiewicz-Czajkowska Elżbieta

matematyka

 35

Stankiewicz Marta

j.angielski

 36

Stojanowska Agnieszka

j.angielski

 37

Szczęsnowicz Joanna

geografia, przedmioty zawodowe

 38

Taraszkiewicz Wiesława

rewalidacja

 39

Wojewnik-Sielawa Mariola

przedmioty zawodowe

 40

Wróblewska Barbara

j.niemiecki

 41

Zachar Dorota

wiedza o kulturze

 42

Zagłoba Janusz

fizyka

Pracownicy administracji i obsługi

 1

Birkos Bożena

 2

Jakubowska Maria

 3

Małysko Teresa

 4

Serafin Bożena

 5

Sienkiewicz Dorota

 6

Ćwikowska Teresa

 7

Doroszczyk Eugeniusz

 9

Grudzińska Jolanta

 10

Kimszal Krystyna

 11

Kowalewski Kazimierz

 12

Lipiszko Krystyna

 13

Kisłowska Iwona

 14

Sznejder Wacław

 15

Życzkowska Aniela