Od 2013 r., w ramach realizacji Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin”, przyznawane są stypendia za wyniki w nauce i sporcie dzieciom i młodzieży uczącej się w Suwałkach. Program ten ma zachęcić uczniów do rozwoju swoich pasji, pogłębiania wiedzy i większego zaangażowania i wysiłku wkładanego w naukę.
 
Podczas tegorocznej Gali Prezydent Miasta Suwałk, Pan Czesław Renkiewicz, uhonorował sześć uczennic klasy 3 Ż - Izabelę Woroniecką, Patrycję Chmielewską, Małgorzatę Wasilewską, Urszulę Mościńską, Patrycję Makarewicz oraz Zuzannę Żyniewicz - nagrodami za osiągnięcia w nauce.