Celem edukacji prawnej młodzieży jest zwiększenie świadomości wśród nastolatków oraz osób wchodzących w dorosłe życie. Akcent jest skierowany na prawne konsekwencje czynów zabronionych, nawet tych pozornie błahych; organizację i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, specyfikę procesu sądowego, prawa ofiar przestępstw, obowiązki świadka.