• technik ekonomista

  technik ekonomista

 • technik handlowiec

  technik handlowiec

 • technik technologii żywności

  technik technologii żywności

 • technik hotelarstwa

  technik hotelarstwa

 • technik obsługi turystycznej

  technik obsługi turystycznej

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

  technik żywienia i usług gastronomicznych

Dnia 3 października b.r. młodzież z klasy IITTO, IITŻ , IIE i IŻ pojechała do Wilna, aby zwiedzić miasto, które związane jest z polską kulturą i tradycją romantyczną. Mimo niesprzyjającej pogody, udało się obejrzeć  wspaniałe zabytki barokowej i rokokowej sztuki sakralnej, perły architektury gotyckiej i klasycystycznej.

Spacerując po Wileńskiej Starówce, jednej z największych w Europie, mieliśmy możliwość zapoznania się z miejscami, w których przebywał Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki.  O mieście i jego wielkich twórcach opowiadał nam pan Józef Szostakowski – historyk literatury, poeta i autor niedawno wydanej książki Wilno i okolice. Przewodnik literacki. Również odwiedziliśmy dawną stolicę Litwy – Troki, gdzie mieliśmy możliwość obejrzenia średniowiecznego zamku i degustacji kibinów – potrawy  kuchni karaimskiej.