Informuję, że w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa,
decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostają
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole.

Beata Iwona Muszyńska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach