Z bieżącymi informacjami dotyczącymi Koronawirusa SARS-Cov-2
można się zapoznać na stronie Urzędu Miasta Suwałki

Informacje dotyczące Koronawirusa SARS-Cov-2