Grupa dziewcząt z Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii stworzyła projekt społeczny „Ratuj życie - to proste!”. Projekt ten ma na celu uświadomienie jak ważna jest pierwsza pomoc, ukazanie technik ratowania życia ludzkiego oraz wyrobienie właściwych nawyków postępowania w sytuacjach niosących zagrożenie.

Udzielanie pierwszej pomocy jest obowiązkiem każdego obywatela – każdy z nas powinien pomóc gdy widzi sytuację zagrażającą zdrowiu lub życiu drugiego człowieka. Niestety w społeczeństwie wiele ludzi boi się udzielać pierwszej pomocy, gdy widzą kogoś kto jej potrzebuje. Większość osób myśli, że nie dadzą rady, nie wiedzą jak lub boją się, że bardziej zaszkodzą poszkodowanemu. Dzieje się tak, ponieważ nie mamy wystarczającej wiedzy o pierwszej pomocy.

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu spotkań z dziećmi i młodzieżą, przygotowanie gazetki informacyjnej oraz przeprowadzenie konkursu wiedzy o pierwszej pomocy przedmedycznej.