Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej kształcenie na odległość w szkole zostało przedłużone do dnia 24 maja 2020 r.

Zadania dydaktyczne szkoły będą nadal realizowane zdalnie z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik kształcenia na odległość.

Główną formą komunikacji nauczycieli, uczniów i ich rodziców w zakresie organizacji zdalnego nauczania pozostaje dziennik elektroniczny.

Beata Iwona Muszyńska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach