Dni 4, 5 i 6 maja 2020 r. to „Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020”, dlatego też w tych dniach nie będzie realizowane zdalne nauczanie.