Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach
Technikum nr 4
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

Sejneńska 14, 16-400 Suwałki
tel.  +48 87 566 42 39;   +48 87 566 53 14

TECHNIKUM NR 4     okres nauki: 5 lat

  • technik ekonomista
  • technik rachunkowości  NOWY ZAWÓD
  • technik hotelarstwa
  • technik organizacji turystyki
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik handlowiec

BRANŻOWA  SZKOŁA I STOPNIA NR 5   okres nauki: 3 lata

  • kucharz    NOWY ZAWÓD
  • cukiernik  NOWY ZAWÓD