Zapraszamy absolwentów w dniu 25 maja 2020 r. od godz. 8,00 do godz. 15,00 po odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Przy odbiorze dyplomów obowiązuje przestrzeganie reżimu sanitarnego (maseczki, rękawiczki, własny długopis, zachowanie odległości).