12 czerwca 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym dniu nie będzie realizowane zdalne nauczanie.

„Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020”.